1. Chaczkar (Խաչքար) - krzyż kamienny.

W tradycji ormiańskiej kamienne krzyże stawia się, aby upamiętnić wydarzenia lub ludzi. W każdej miejscowości zamieszkałej przez Ormian stawał krzyż. Znajdziemy je w świątyniach ale także na cmentarzach czy rozstajach dróg. Ambicją każdego artysty tworzącego chaczkar jest, aby był oryginalny. Ornamenty powinny być niepowtarzalne. A dlaczego krzyże są z kamienia? Tereny, które od wieków zamieszkują Ormianie były ubogie w drewno.

Fundacja podjęła współpracę z organizacjami charytatywnymi w Armenii. Szczegółowe informacje już niebawem :-)